Filtriranje:
Prostorni plan
25. kol 2020.Prostorni plan

PRIJEDLOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DIJELA NASELJA KAŠTELIR - IZVJEŠĆE SA JAVNE RASPRAVE

2. tra 2020.Prostorni plan

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI - IZVJEŠĆA O JAVNIM RASPRAVAMA

2 Dokumenta

9. ruj 2019.Prostorni plan

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Kaštelir

22. pro 2017.Prostorni plan

Odluka o donošenju pročišćenog teksta odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Općine Kaštelir-Labinci

28. stu 2017.Prostorni plan

Odredbe za provođenje, pročišćeni tekst

30. lip 2017.Prostorni plan

Karta 1 namjena 1