Filtriranje:
Proračun
2018
29. stu 2018.Proračun

2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI ZA 2018. GODINU

11. lis 2018.Proračun

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kaštelir-Labinci u 2018. godini

30. tra 2018.Proračun

1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaštelir-Labinci za 2018. godinu

30. tra 2018.Proračun

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Kaštelir-Labinci u 2018. godini

30. tra 2018.Proračun

Odluka o zaduživanju Proračuna Općine Kaštelir-Labinci za 2018. godinu

27. tra 2018.Proračun

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kaštelir-Labinci za 2017. godinu