Filtriranje:
Proračun
2017
27. pro 2017.Proračun

Proračun Općine Kaštelir-Labinci za 2018. godinu

27. pro 2017.Proračun

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kaštelir-Labinci za 2018. godinu

30. stu 2017.Proračun

Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaštelir-Labinci za 2017. godinu