grb
Filtriranje

JAVNO SAVJETOVANJE NA NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O ODREĐIVANJU VRIJEDNOSTI BODA (B) ZA IZRAČUN VISINE KOMUNALNE NAKNADE

JAVNO SAVJETOVANJE NA NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O ODREĐIVANJU VRIJEDNOSTI BODA (B) ZA IZRAČUN VISINE KOMUNALNE NAKNADE
 Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15) i članka 45. Statuta Općine Kaštelir-Labinci (Službene novine Općine Kaštelir-Labinci 02/09 i 02/13), Općinski načelnik Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica , je dana 28. studenog 2018. godine, utvrdio konačan Nacrt prijedloga odluke o određivanju vrijednosti boda (B) za izračun visine komunalne naknade prema tekstu u privitku. Nacrt prijedloga odluke javno se objavljuje na internetskim stranicama Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica , radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, u trajanju od 15 dana.

Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 12. prosinca 2018. godine.

Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti: opckas-lab@pu.t-com.hr

Prilozeni dokumenti

 • Savjetovanje-s-javnošću za vrijednost boda za izračun komunalne naknade.docx
  • Savjetovanje-s-javnošću za vrijednost boda za izračun komunalne naknade.docx Download:

 • Odluka o određivanju vrijednosti boda (B) za izračun visine komunalne naknade 2018.doc
  • Odluka o određivanju vrijednosti boda (B) za izračun visine komunalne naknade 2018.doc Download:

 • Obrazloženje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade.docx
  • Obrazloženje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade.docx Download:

 • Obrazac-savjetovanja-sa-zainteresiranom-javnošću za vrijednost boda.docx
  • Obrazac-savjetovanja-sa-zainteresiranom-javnošću za vrijednost boda.docx Download: