TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI OBAVIJEST O IZBORU DIREKTORA TURISTIČKE ZAJEDNICE

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI OBAVIJEST O IZBORU DIREKTORA TURISTIČKE ZAJEDNICE

   Na temelju članka 18. stavak 1. točke 6. i članka 22. stavka 2. Zakona o
turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (“Narodne novine”, br. 52/19.i
42/20), članka 3.Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u
turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske
turističke zajednice (NN,broj:13/22),članka 38. i 39. Statuta Turističke zajednice Općine
Kaštelir-Labinci („Službene novine Općine Kaštelir-Labinci“ broj 05/2020), te Odluke
Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Kaštelir-Labinci od 25.veljače 2022.,nakon
provedenog javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda
Turističke zajednice Općine Kaštelir-Labinci, objavljenog 04.ožujka 2022.godine na
mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnim
stranicama i oglasnoj ploči Općine Kaštelir-Labinci, te mrežnim stranicama TZO KaštelirLabinci, na sjednici Turističkog Vijeća održanoj 29.ožujka 2022.godine izvršilo je odabir
kandidata od prijavljenih na javni natječaj. 

Prilozeni dokumenti