SUFINANCIRANJE POLAZNIKA LJETNOG KAMPA

SUFINANCIRANJE POLAZNIKA LJETNOG KAMPA

POZIVAJU se svi roditelji Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica  da podnesu Zahtjev za sufianciranje  boravka djece u ljetni kamp. Pravo na sufinanciranje imaju sva djeca s prebivalištem na području Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica koja su upisala pohađanje ljetnog kampa.  

Prilozeni dokumenti

  • Odluka o sufinanciranju ljetnog kampa za 2022. godinu
    • Odluka o sufinanciranju ljetnog kampa za 2022. godinu Download:

  • ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE LJETNOG KAMPA UČENIKA 2022
    • ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE LJETNOG KAMPA UČENIKA 2022 Download: