PRIJEDLOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DIJELA NASELJA KAŠTELIR - JAVNA RASPRAVA

Sukladno Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Kaštelir (Službene novine Općine Kaštelir-Labinci 04/19 i 05/19) u prilogu se objavljuje prijedlog Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Kaštelir (tekstualni i grafički dio) za javnu raspravu: 

Prilozeni dokumenti

 • UPU DIJELA NASELJA KASTELIR-PPJR-4. NAČIN I UVJETI GRADNJE2
 • UPU DIJELA NASELJA KASTELIR-PPJR-3. UVJETI KORIŠTENJA UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA
  • UPU DIJELA NASELJA KASTELIR-PPJR-3. UVJETI KORIŠTENJA UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA Download: preview:

 • UPU DIJELA NASELJA KASTELIR-PPJR-2.C. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV
 • UPU DIJELA NASELJA KASTELIR-PPJR-2.B. ENERGETSKI SUSTAV
 • UPU DIJELA NASELJA KASTELIR-PPJR-2.A. PROMETNI SUSTAV
 • UPU DIJELA NASELJA KASTELIR-PPJR-1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
 • UPU DIJELA NASELJA KASTELIR-PPJR_odredbe
 • UPU DIJELA NASELJA KASTELIR_sazetak za javnost
 • UPU DIJELA NASELJA KASTELIR_obrazlozenje
 • Obavijest o održavanju javne rasprave UPU dijela naselja Kaštelir, srpanj 2020. 2