PRIJEDLOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DIJELA NASELJA KAŠTELIR - IZVJEŠĆE SA JAVNE RASPRAVE

PRIJEDLOG URBANISTIČKOG  PLANA UREĐENJA DIJELA NASELJA KAŠTELIR - IZVJEŠĆE SA JAVNE RASPRAVE

Prilozeni dokumenti

  • UPU dijela naselja Kaštelir - izvješće JR - za objavu - kolovoz 2020 comp