PRIJEDLOG LISTE REDA PRVENSTVA UPISA DJECE U DJEČJE VRTIĆE ZA PEDAGOŠKU 2020./2021. GODINU

    

Prilozeni dokumenti

  • Prijedlog liste za upis djece u dječje vrtiće pdf (002)
  • ODLUKA O ODBIJANJU zahtjeva koji ne ispunjavanju uvjete pdf (002)