POZIV ZA UVID U PLAN GOSPODARENJA ŠUMAMA

POZIV ZA UVID U PLAN GOSPODARENJA ŠUMAMA

JAVNA RASPRAVA održat će se u utorak 18. listopada sa početkom u 11.00 sati u prostorijama Šumarije Poreč, Tina Ujevića 6a, Poreč

Prilozeni dokumenti

  • Hrvatske šume-poziv za uvid u Plan gospodarenja šumama