POZIV NA JAVNI UVID –PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE NA PODRUČJU OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI-CASTELLIERE-S.DOMENICA

Datum objave: 17.03.2021. godine

POZIV NA JAVNI UVID –PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE NA PODRUČJU OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI-CASTELLIERE-S.DOMENICA

Sukladno članku 29. stavku 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18, 115/18, 98/19 i 111/19) Općina Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica izlaže na javni uvid prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica (u daljnjem tekstu: Program).Program je ispravljen i dopunjen na temelju očitovanja Ministarstva poljoprivrede te će nakon odlučivanja o prigovorima na Općinskom vijeću donijeti Izmjene i dopune Programa i dostaviti Ministarstvu na suglasnost i županiji na mišljenje.

 

Uvid u prijedlog Programa, s popratnom dokumentacijom može se izvršiti u vremenu od 17.03.2021. do 31.03.2021.  godine radnim danom od 9:00 h – 14:30 h u Jedinstveno upravnom odjelu. 

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida (31. ožujka 2021. godine). O svim prigovorima odlučit će Općinsko vijeće Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica. Prigovori na prijedlog Izmjena i dopuna Programa moraju biti napisani čitko, uz navođenje imena, prezimena i adrese podnositelja te se dostavljaju u Općinu Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica ili poštom, zaključno s 31.03.2021. godine.

Prilozeni dokumenti

  • PRILOG 1
  • OBRAZAC-SUDJELOVANJE JAVNI UVID -prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
    • OBRAZAC-SUDJELOVANJE JAVNI UVID -prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem Download:

  • PRPZ_KAŠTELIR-LABINCI