PLAN PRIMOPREDAJE SELEKTIVNOG OTPADA U OPĆINI KAŠTELIR-LABINCI

PLAN PRIMOPREDAJE SELEKTIVNOG OTPADA U OPĆINI KAŠTELIR-LABINCI

USLUGA d.o.o. DOSTAVILA JE

PLAN PRIMOPREDAJE SELEKTIVNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI

Prilozeni dokumenti

  • PLAN primopredaje selektivnog otpada za 2021. na području Općine Kaštelir-Labinci