OBAVJEST O PROVEDBI PROJEKTA: IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA U NASELJU ROGOVIĆI

Naziv projekta: Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u naselju Rogovići

 

Kratki opis projekta: Projekt obuhvaća izgradnju i opremanje dječjeg igrališta u naselju Rogovići koji je sastavni dio Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica.

Glavni cilj projekta je izgradnja i opremanje dječjeg igrališta kako bi se u naselju Rogovići stvorili nužni uvjeti za sigurnu igru djece na dječjem igralištu te kako bi se doprinijelo ostvarenju njihovih prava iz Konvencije o pravima djeteta: pravo na životni standard, na igru i slobodno vrijeme. Izgradnjom i opremanjem dječjeg igrališta povećat će se kvaliteta života i omogućit aktivno provođenje slobodnog vremena djece. Cilj ovog projekta je i poticanje djece da se bave sportom i borave na svježem zraku.

Rezultati projekta:

  • Izgrađeno dječje igralište u naselju Rogovići na kč. 57/10, Kaštelir, u vlasništvu Općine Kaštelir-Labinci.
  • Ugrađena dječja ljuljačka s dva sjedala
  • Ugrađena dječja opružna njihalica – barka od HDPE materijala
  • Ugrađena dječja klackalica s dva sjedala
  • Ugrađen dječji tobogan s kulom i lučnim ljestvama
  • Ugrađene dvije čelične klupe
  • Ugrađen koš za otpatke
  • Podignuta razina kvalitete života i mogućnost za aktivno provođenje slobodnog vremena na zraku za djecu i mladež na području Općine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 193.096,25 HRK, a iznos potpore EU 142.026,75 HRK. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (90%) i proračuna Republike Hrvatske (10%), a provodi se u okviru operacije 7.4.1 „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ temeljem Podmjere 19.2 ''Provedba operacija unutar CLLD strategije'' u okviru Mjere 19 ''Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice'', LAG-a „Sjeverna Istra“ iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020