OBAVIJEST O IZRADI IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI-CASTELLIERE-S.DOMENICA

OBAVIJEST O IZRADI IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI-CASTELLIERE-S.DOMENICA

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Općina Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica, Jedinstveni upravni odjel, kao nositelj izrade

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O IZRADI IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI-CASTELLIERE-S.DOMENICA

Prilozeni dokumenti

  • Odluka o izradi IV. IDPPUO Kaštelir-Labinci
    • Odluka o izradi IV. IDPPUO Kaštelir-Labinci Download: