N A T J E Č A J za osnivanje prava građenja za izgradnju benzinskog servisa i pratećih sadržaja na nekretnini k.č. 1028/1 k.o. Labinci u vlasništvu Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica

N  A  T  J  E  Č  A  J za osnivanje prava građenja za izgradnju benzinskog servisa i pratećih sadržaja na nekretnini k.č. 1028/1 k.o. Labinci u vlasništvu Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica

         

Prilozeni dokumenti

  • TEKST NATJEČAJA ZA OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA_LABINCI 1028-1 rujan 2022
    • TEKST NATJEČAJA ZA OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA_LABINCI 1028-1 rujan 2022 Download: