N A T J E Č A J za osnivanje prava građenja na nekretnini u vlasništvu Općine Kaštelir-Labinci

NATJEČAJ

za osnivanje prava građenja na zemljištu u Poslovnoj zoni Labinci u vlasništvu Općine Kaštelir-Labinci

Prilozeni dokumenti

  • Javni natječaj za zakup općinskog zemljišta u dugoročni zakup - pravo građenja kolovoz 2020 1598-5 k.o. Labinci
    • Javni natječaj za zakup općinskog zemljišta u dugoročni zakup - pravo građenja kolovoz 2020 1598-5 k.o. Labinci Download: