LOKALNI IZBORI 2021. - OBJAVA KONAČNIH REZULTATA

     

LOKALNI IZBORI 2021. - OBJAVA KONAČNIH REZULTATA

Prilozeni dokumenti

  • Konačni rezultati za izbor Općinskog načelnika Općine Kaštelir-Labinci
  • Konačni rezultati_vijeće