JAVNO SAVJETOVANJE O NACRTU IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH ZA OPĆINU KAŠTELIR-LABINCI-CASTELLIERE-S.DOMENICA

JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH ZA OPĆINU KAŠTELIR-LABINCI-CASTELLIERE-S.DOMENICA

Od danas je na savjetovanju s javnošću Prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica.

Prilozi Programa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske dostupni su za javni uvid u Općini Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica, Jedinstveni upravni odjel Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica, Kaštelir 113, 52464 Kaštelir.

Prijedlozi i mišljenja mogu se poslati na e-mail adresu: opckas-lab@pu.t-com.hr

Savjetovanje s javnošću traje od 17.03.2021. do 31.03.2021.