JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA POREZA NA KUĆE ZA ODMOR ZA 2024. GODINU

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA POREZA NA KUĆE ZA ODMOR ZA 2024. GODINU

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA POREZA NA KUĆE ZA ODMOR ZA 2024. GODINU

Na temelju članka 49. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, br. 115/16, 101/17, 114/22 i 114/23) i članka 6. Odluke o porezima Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica (Službene novine Općine Kaštelir-Labinci 10/23) OPĆINA KAŠTELIR-LABINCI-CASTELLIERE-S.DOMENICA

POZIVA

sve pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica, da su radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor u 2024. godini, do 31. ožujka 2024. godine, obvezni dostaviti:

PRIJAVU PODATAKA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA KUĆE ZA ODMOR  ZA 2024. GODINU

Člankom 25. Zakona o lokalnim porezima propisano je da porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski. Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora. Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog prirodnih nepogoda (potres, poplava, požar), starosti i trošnosti.

Visina poreza na kuće za odmor iznosi 5,00 eura po četvornom metru korisne površine i plaća se jednom godišnje.

Prema članku 49. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnim porezima obveznici poreza na kuće za odmor dužni su do 31. ožujka tekuće godine dostaviti podatke o kućama za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, korisnu površinu te druge podatke potrebne za razrez poreza.

Prijavu su obavezni podnesti:

  • svi mještani koji imaju u vlasništvu zgradu ili dio zgrade ili stan koji se koristi povremeno ili sezonski, odnosno koji se ne koriste za trajno stanovanje,
  • vlasnici kuća za odmor i oni porezni obveznici kod kojih su u odnosu na prethodnu godinu nastale promjene bitne za utvrđivanje poreza.

Za nepodnošenje prijave s podacima nužnim za utvrđivanje poreza, predviđene su novčane kazne za prekršaj  i to za fizičke osobe u iznosu od 10,00 EUR do 660,00 EUR te za pravne osobe u iznosu od 260,00 EUR do 3.310,00 EUR, kako je propisano člankom 56. stavak 1. točka 2.  i  člankom 56. stavak 3. Zakona o lokalnim porezima.

Obrazac prijave podataka za utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2024. godinu može se preuzeti u priloženom dokumentu i na službenoj mrežnoj stranici Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica.

Popunjeni obrazac prijave podataka za utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2024. godinu s popratnom dokumentacijom (vlasnički list ili kupoprodajni ugovor) potrebno je dostaviti poštom na adresu: Općina Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica, Kaštelir 113, 52464 Kaštelir ili na e-mail: pisarna@kastelir-labinci.hr.

Za sve upite  o prijavi podataka za utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2024. godinu možete se obratiti na broj telefona: 052/455-113 ili na e-mail: pisarna@kastelir-labinci.hr.

Prilozeni dokumenti

  • OBRAZAC prijava podataka za utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2024. godinu
    • OBRAZAC prijava podataka za utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2024. godinu Download: