JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA PRIPREMU IZRADE PRORAČUNA OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI-CASTELLIERE-S.DOMENICA ZA 2022. GODINU

Poštovani mještani!


U pripremi je prijedlog Proračuna Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica za 2022. godinu, s projekcijama za 2023. i 2024. godinu. U interesu svih mještana, želja nam je da se u proces kreiranja Proračuna uključi što veći broj zainteresiranih mještana kako bi Proračun bio što kvalitetniji u smislu obuhvaćanja projekata i potreba za Općinu  Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica.
Stoga pozivam sve zainteresirane mještane da sudjeluju u kreiranju prijedloga i dostave svoje prijedloge i sugestije u svezi izrade Proračuna Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica za 2022. godinu.

Sudjelovanje mještana u planiranju i donošenju proračuna važno je kako bi se raspoloživa sredstva već u fazi planiranja usmjerila na projekte i programe koji su u najvećoj mogućoj mjeri usklađeni s potrebama i iskazanim stavovima građana.

Rok i način podnošenja prijava;

Prijave se dostavljaju poštom, osobno ili na email: pisarna@kastelir-labinci.hr   putem  posebnog obrasca objavljenog na web stranicama općine  www.kastelir-labinci.hr.


Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 052 455 113
Prijave na posebnim obrascima zaprimaju se do 1. listopada 2021. godine, do 15,00 sati, bez obzira na način dostave.

Sve pristigle prijave biti će obrađene, te će se u skladu s proračunskim mogućnostima predložiti njihovo uvrštenje u prijedlog Proračuna za 2022. godinu, kojeg će razmatrati i donesti Općinsko vijeće  Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica.

 

 

Općinski načelnik

Đulijano Petrović

 

 

Prilozeni dokumenti

  • Poziv za podnošenje prijedloga za uvrštenje u proračun 2022 - općinski načelnik
  • OBRAZAC PRIJEDLOGA IZRADE PRORAČUNA OPĆINE KAŠTELIR ZA 2022. GODINU