JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO IZ PRORAČUNA OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI-CASTELLIERE-S.DOMENICA ZA 2024. GODINU

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO IZ PRORAČUNA OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI-CASTELLIERE-S.DOMENICA ZA 2024. GODINU

Općina Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica dana 19. veljače 2024. godine objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica za 2024. godinu sukladno Uredbi Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica (KLASA: 402-01/16-02/03, URBROJ:2167/04-03-16-1 od 01.02.2016. godine)

Cjelokupna dokumentacija za provedbu natječaja nalazi se u prilogu ove obavijesti.

Prilozeni dokumenti

 • 12._Obrazac_za_financijski_izvjestaj_FINI 2024
  • 12._Obrazac_za_financijski_izvjestaj_FINI 2024 Download:

 • 11._Obrazac_za_opisni_izvjestaj_OPI 2024
 • 10._Obrazac_ugovora_o_financiranju 2024
 • 08._Popis_priloga_koje_je_potrebno_priloziti 2024
  • 08._Popis_priloga_koje_je_potrebno_priloziti 2024 Download:

 • 07._Obrazac Izjava 2024
 • 06._Obrazac_proracuna_OPR_2024
 • 05._Opisni_obrazac_OPO_(4) 2024
 • 04._Upute_za_prijavitelje 2024
 • 01._Pravilnik_o_financiranju_programa
 • 03. Javni_poziv 2024
 • 02.Odluka_o_raspisivanju_javnog_poziva 2024