JAVNA RASPRAVA PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DIJELA NASELJA KAŠTELIR

Obavijest o održavanju javna rasprave Prijedloga Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Kaštelir

Prilozeni dokumenti

  • Obavijest o održavanju javne rasprave UPU dijela naselja Kaštelir, srpanj 2020
    • Obavijest o održavanju javne rasprave UPU dijela naselja Kaštelir, srpanj 2020 Download:

  • Obavijest o održavanju javne rasprave UPU dijela naselja Kaštelir, srpanj 2020. 2