Filtriranje

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKOG MJESTA ZA MANJINSKE IZBORE

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKOG MJESTA ZA MANJINSKE IZBORE

                                                                                                                         OVM-8

Na osnovi članka 136. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", br. 144/12), članka 33.
alineja 3. i članka 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave ("Narodne novine", br. 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05 -
pročišćeni tekst, 109/07 i 24/11) Općinsko izborno povjerenstvo Općine VIŠNJAN - VISIGNANO
donosi

                                                                                        R J E Š E N J E

O ODREĐIVANJU BIRAČKOG MJESTA

 

Na području Općine VIŠNJAN - VISIGNANO određuje se sljedeće biračko mjesto:

1.)  VIŠNJAN-VISIGNANO-biračko mjesto br.27 u: STARA OPĆINSKA VIJEĆNICA, ISTARSKA 5/1, VIŠNJAN
      koje obuhvaća birače albanske, bošnjačke, crnogorske, češke, mađarske, makedonske, romske, slovenske, srpske i
      talijanske nacionalne manjine

 

s prebivalištem u gradu/općini: KAŠTELIR-LABINCI - CASTELLIERE-S. DOMENICA, VIŠNJAN -
VISIGNANO, VIŽINADA - VISINADA

 

U VIŠNJANU - VISIGNANO, 21.05.2015.