Filtriranje

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI - ponovna javna rasprava

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI - ponovna javna rasprava
Sukladno Odluci o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica (Službene novine Općine Kaštelir-Labinci 06/18) u prilogu se objavljuje prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica (tekstualni i grafički dio) za ponovnu javnu raspravu: 

Prilozeni dokumenti

 • I_ODREDBE ZA PROVODJENJE_PP za Ponovnu JR.pdf
  • I_ODREDBE ZA PROVODJENJE_PP za Ponovnu JR.pdf Download:

 • _KARTA_1_namjena.pdf
 • _KARTA_2a_promet.pdf
 • _KARTA_2b_posta.pdf
 • _KARTA_2c_plin-elektro.pdf
 • _KARTA_2d_vodnogospodarski.pdf
 • _KARTA_3a_ogranicenja-i-posebne-mjere.pdf
 • _KARTA_3b_prirodna-bastina.pdf
 • _KARTA_3c_kulturna-dobra.pdf
 • _KARTA_3d_planovi-uzih-podrucja.pdf
 • _KARTA_4_GP-karta 4.pdf
 • III_SAZETAK ZA JAVNOST.pdf
 • OBRAZLOŽENJE.pdf