Filtriranje

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Kaštelir

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Kaštelir
 

Prilozeni dokumenti

  • Odluka o izradi UPU-a dijela naselja Kaštelir PDF.pdf
    • Odluka o izradi UPU-a dijela naselja Kaštelir PDF.pdf Download: