grb
Filtriranje

JAVNO SAVJETOVANJE NA NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

JAVNO SAVJETOVANJE NA NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15) i članka 45. Statuta Općine Kaštelir-Labinci (Službene novine Općine Kaštelir-Labinci 02/09 i 02/13), Općinski načelnik Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica , je dana 28. studenog 2018. godine, utvrdio konačan Nacrt prijedloga odluke o komunalnoj naknadi prema tekstu u privitku. Nacrt prijedloga odluke javno se objavljuje na internetskim stranicama Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica , radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, u trajanju od 15 dana.
Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 12. prosinca 2018. godine.

Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti: opckas-lab@pu.t-com.hr

Prilozeni dokumenti

  • Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi 2018.11.26..docx
    • Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi 2018.11.26..docx Download:

  • Obrazac-savjetovanja-sa-zainteresiranom-javnošću-odluka-o-komunalnoj-naknadi (1).docx
    • Obrazac-savjetovanja-sa-zainteresiranom-javnošću-odluka-o-komunalnoj-naknadi (1).docx Download:

  • OBRAZLOZENJE_ODLUKE_O_KOMUNALNOJ_NAKNADI.docx
    • OBRAZLOZENJE_ODLUKE_O_KOMUNALNOJ_NAKNADI.docx Download: