Filtriranje

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO IZ PRORAČUNA OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI-CASTELLIERE-S.DOMENICA ZA 2019. GODINU

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO IZ PRORAČUNA OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI-CASTELLIERE-S.DOMENICA ZA 2019. GODINU
Općina Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica dana 06. veljače 2019. godine objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica za 2019. godinu sukladno Uredbi Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica (KLASA: 402-01/16-02/03, URBROJ:2167/04-03-16-1 od 01.02.2016. godine)


Cjelokupna dokumentacija za provedbu natječaja nalazi se u prilogu ove obavijesti.

Prilozeni dokumenti

 • 1._Pravilnik_o_financiranju_programa.doc
 • 2.Odluka_o_raspisivanju_javnog_poziva 2019.doc
  • 2.Odluka_o_raspisivanju_javnog_poziva 2019.doc Download:

 • 3. Javni_poziv 2019.doc
 • 4._Upute_za_prijavitelje 2019.doc
 • 5._Opisni_obrazac_OPO_(4) 2019.doc
 • 6._Obrazac_proracuna_OPR_2019.xls
 • 7._Obrazac Izjava 2019.doc
 • 8._Popis_priloga_koje_je_potrebno_priloziti 2019.doc
  • 8._Popis_priloga_koje_je_potrebno_priloziti 2019.doc Download:

 • 10._Obrazac_ugovora_o_financiranju 2019.docx
  • 10._Obrazac_ugovora_o_financiranju 2019.docx Download:

 • 11._Obrazac_za_opisni_izvjestaj_OPI 2019.doc
  • 11._Obrazac_za_opisni_izvjestaj_OPI 2019.doc Download:

 • 12._Obrazac_za_financijski_izvjestaj_FINI 2019.xls
  • 12._Obrazac_za_financijski_izvjestaj_FINI 2019.xls Download: