Filtriranje

Drugi ciklus MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA u Kašteliru krajem tjedna

Drugi ciklus MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA u Kašteliru krajem tjedna
Podsjećamo mještane da je mjesec  srpanj predviđen za II ciklus postavljanja MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA na području Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica prema planu rada za 2019. godinu. Preostali ciklusi će se provesti  po navedenom rasporedu u prilogu. U mobilnom reciklažnom dvorištu se  može odložiti ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari, plinovi u posudama pod tlakom, pesticidi, fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu, baterije i akumulatori, električna i elektronička oprema, jestiva ulja i masti, boje, tinte, ljepila i smole, otpadni tiskarski toneri, papir i karton, metalna ambalaža, staklena ambalaža, staklo, plastična ambalaža, plastika, odjeća, tekstil.

Napominjemo da svako obračunsko mjesto ima pravo jednom godišnje BESPLATNO  naručiti spremnik za GLOMAZNI OTPAD te na taj način zbrinuti 3m kubična  otpada.
Naruđba spremnika za glomazni otpad vrši se pozivom na broj telefona 052 555 728,  pri prijavi treba dostaviti adresu obračunskog mjesta, ime i prezime, OIB i kontakt telefon. Spremnik se dostavlja na obračunsko mjesto po slijedu zaprimanja naruđbi. 

E.D.