grb
Filtriranje

Dokumenti Općine Kaštelir-Labinci

Arhiva dokumenata dostupnih javnosti

 • 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Kaštelir-Labinci 11. pro 2018.Sjednice

  11 Dokumenata

  • 01. Poziv za 16. sjednicu Općinskog vijeća.doc Download:

  • 02.1. Prijedlog Programa javnih potreba u 2019.doc Download:

  • 02.2. Prijedlog Programa ODRŽAVANJA komunalne infrastrukture za 2019..doc Download:

  • 02.3. Prijedlog Programa GRADNJE komunalne infrastrukture za 2019.doc Download:

  • 03. Prijedlog Proračuna za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021..xls Download:

  • 04. Odluka o izvršavanju Proracuna za 2019.doc Download:

  • 05. Odluka o visini paušalnog poreza na dohodak za 2019..docx Download:

  • 06. Odluka o privremenoj zabrani o izvođenju radova u 2019. godini.docx Download:

  • 07. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi.docx Download:

  • 08. Odluka o određivanju vrijednosti boda (B) za izračun visine komunalne naknade 2018.doc Download:

  • 09. Prijedlog Aneksa Sporazuma o financiranju predškolskog odgoja u djelu zajedničkih funkcija (DV Radost).docx Download:

 • 2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI ZA 2018. GODINU 29. stu 2018.Proračun
  • II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica za 2018. godinu.pdf Download:

 • 15. sijednica Općinskog vijeća Općine Kaštelir-Labinci 21. stu 2018.Sjednice

  9 Dokumenata

  • 01. Poziv za 15. sjednicu Općinskog vijeća.doc Download:

  • 02 Zapisnik sa 14. sjednice.doc Download:

  • 03. II.IZMJENE I DOPUNE-radni dio.xls Download:

  • 04.01. Programi javnih potreba u 2019.doc Download:

  • 04.02. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.doc Download:

  • 04.03. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019.doc Download:

  • 05. Kopija Prijedlog proračuna za 2019.god s projekcijama za 2020.i 2021.god.xls Download:

  • 06. Prijedlog - Odluka o objavi javnog natječaja za prodaju nekretnina k.č.zgr. 159-2 k.o. Kaštelir 2018.doc Download:

  • 07. Odluka o profilu prometnica u naselju Valentići.docx Download:

 • 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Kaštelir-Labinci 21. stu 2018.Sjednice

  8 Dokumenata

  • 01. Poziv za 14. sjednicu Općinskog vijeća.doc Download:

  • 02 Zapisnik sa 13. sjednice.doc Download:

  • 02 Zapisnik sa 14. sjednice.doc Download:

  • 02. Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za prodaju nekretnina - listopad 2018.docx Download:

  • ScanImage746.pdf Download:

  • Zaključak o odabiru najpovoljnijeg ponudtelja.pdf Download:

  • Zaključak o pijedlogu odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za kupoprodju nekretnina listopad 2018. barede i babići.docx Download:

  • Zapisnik o otvaranju ponuda listopad 2018. Babići, Barede.doc Download:

 • 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Kaštelir-Labinci 21. stu 2018.Sjednice

  7 Dokumenata

  • 01. Poziv za 13. sjednicu Općinskog vijeća.doc Download:

  • 02 Zapisnik sa 13. sjednice.doc Download:

  • 03. Odluka o izdavanju suglasnosti za provedbu projekta dječje igralište Rogovići 22.docx Download:

  • 03. Prilog-III.-Opis-projekta 2.docx Download:

  • 05. Izmjene i dopune Odluke o nerazvstanim cestama - rojci rujan 2018.docx Download:

  • 07. Odluka o sufinanciranju gradnje skloništa za životinje.docx Download:

  • 08. Prijedlog - Odluka o objavi javnog natječaja za prodaju nekretnina k.č. 3154 k.o. k.o. Kaštelir 2018.doc Download:

 • 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Kaštelir-Labinci 21. stu 2018.Sjednice

  9 Dokumenata

  • 01. Poziv za 12. sjednicu Općinskog vijeća.doc Download:

  • 02. Zapisnik sa 12. sjednice.doc Download:

  • 03. Ispis izvršenja proračuna (002).xls Download:

  • 04. PRIJEDLOG Odluke o izradi ID PPUO Kaštelir 2018.doc Download:

  • 05. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju nekretnine - kolovoz 2018 Barede.docx Download:

  • 06. Odluka o izradi idejnih projekata cesti Valentići (Žardin).docx Download:

  • 07. Odluka o davanju suglasnosti za novi trg u Labincima.docx Download:

  • 08. Izmjene i dopune Odluke o nerazvstanim cestama - rojci.docx Download:

  • Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kaštelir-Labinci 2018.doc Download:

 • 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Kaštelir-Labinci 21. stu 2018.Sjednice

  17 Dokumenata

  • 01. Poziv za 11. sjednicu Općinskog vijeća.doc Download:

  • 02. Zapisnik sa 09. sjednice.doc Download:

  • 02. Zapisnik sa 10. sjednice.doc Download:

  • 02. Zapisnik sa 11. sjednice- ispravljen.doc Download:

  • 3. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Maartinela d.o.o. za 2017. godinu. 1. dio.pdf Download:

  • 3. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Maartinela d.o.o. za 2017. godinu. 2. dio.pdf Download:

  • 3. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Maartinela d.o.o. za 2017. godinu. 3. dio.pdf Download:

  • 3. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Maartinela d.o.o. za 2017. godinu. 4. dio.pdf Download:

  • 4. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Mavriš d.o.o. za 2017. godinu. 1. dio.pdf Download:

  • 4. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Mavriš d.o.o. za 2017. godinu. 2. dio.pdf Download:

  • 05. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju nekretnine - srpanj 2018 2.docx Download:

  • 06. Odluka o objavi javnog natječaja za prodaju nekretnina k.č. 3284, 3285, 3286-1 k.o. Kaštelir 2018..doc Download:

  • 07. Zaključak za suglasnost na formiranje okućnice Nelo Cossetto srpanj 2018.doc Download:

  • 08. Odluka-ukidanje jd mila ružić srpanj 2018.doc Download:

  • 08. Odluka-ukidanje jd robert kristić srpanj 2018.doc Download:

  • 09. Izmjene i dopune Odluke o nerazvstanim cestama - Rogovići, Vrbanovica, V.mukle.docx Download:

  • 11. Odluka o prijenosu prava zakupa i građenja - Danko Diklića na Panorama d.o.o. Valter Krizmanić srpanj 2018.doc Download:

 • 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Kaštelir-Labinci 21. stu 2018.Sjednice

  7 Dokumenata

  • 00. Zapisnik sa 10. sjednice.doc Download:

  • 01. Poziv za 10. sjednicu Općinskog vijeća.doc Download:

  • 02. Odluka-o-donošenju-procjene-rizika-od-velikih-nesreća (1).doc Download:

  • Izvješće o prijedlogu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 2018.docx Download:

  • Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH.docx Download:

  • Oglas za dodjlu općinskog zemljišta u dugoročni zakup lipanj 2018 - 1598-5 k.o. Labinci.doc Download:

  • Prijedlog - Odluka o objavi javnog natječaja za prodaju nekretnina k.č. 844-3 k.o. labinci i zgr.240-1 k.o. Kaštelir 2018.doc Download:

 • DIMNJAČARSKE USLUGE NA PODRUČJU OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI 21. stu 2018.Dokumenti i Akti

  2 Dokumenata

 • Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kaštelir-Labinci 18. lis 2018.Prostorni plan
  • Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kaštelir-Labinci 2018.doc Download: