grb
Filtriranje

Dokumenti Općine Kaštelir-Labinci

Arhiva dokumenata dostupnih javnosti

 • Godišnje izvješće proračuna za 2018. godinu 20. velj 2019.Proračun
 • 17. sjednica Općinskog vijeća Općine Kaštelir-Labinci 31. sij 2019.Sjednice
  • Poziv za 17. sjednicu općinskog vijeća za 06. veljače 2019. compressed.pdf Download:

 • PLAN NABAVE ZA 2019 25. sij 2019.Javna nabava
 • ODLUKA o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2019. godini 24. sij 2019.Dokumenti i AktiOdluke
  • 06. Odluka o privremenoj zabrani o izvođenju radova u 2019. godini.docx Download:

 • Proračun Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica za 2019. godinu sa projekcijama 2. sij 2019.Proračun
  • proracun-opcine-kastelir-labinci-2019-projekcija.pdf Download:

 • Službene novine br 07-2018 28. pro 2018.Službene Novine
 • 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Kaštelir-Labinci 11. pro 2018.Sjednice

  11 Dokumenata

  • 01. Poziv za 16. sjednicu Općinskog vijeća.doc Download:

  • 02.1. Prijedlog Programa javnih potreba u 2019.doc Download:

  • 02.2. Prijedlog Programa ODRŽAVANJA komunalne infrastrukture za 2019..doc Download:

  • 02.3. Prijedlog Programa GRADNJE komunalne infrastrukture za 2019.doc Download:

  • 03. Prijedlog Proračuna za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021..xls Download:

  • 04. Odluka o izvršavanju Proracuna za 2019.doc Download:

  • 05. Odluka o visini paušalnog poreza na dohodak za 2019..docx Download:

  • 06. Odluka o privremenoj zabrani o izvođenju radova u 2019. godini.docx Download:

  • 07. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi.docx Download:

  • 08. Odluka o određivanju vrijednosti boda (B) za izračun visine komunalne naknade 2018.doc Download:

  • 09. Prijedlog Aneksa Sporazuma o financiranju predškolskog odgoja u djelu zajedničkih funkcija (DV Radost).docx Download:

 • 2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI ZA 2018. GODINU 29. stu 2018.Proračun
  • II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica za 2018. godinu.pdf Download:

 • 15. sijednica Općinskog vijeća Općine Kaštelir-Labinci 21. stu 2018.Sjednice

  9 Dokumenata

  • 01. Poziv za 15. sjednicu Općinskog vijeća.doc Download:

  • 02 Zapisnik sa 14. sjednice.doc Download:

  • 03. II.IZMJENE I DOPUNE-radni dio.xls Download:

  • 04.01. Programi javnih potreba u 2019.doc Download:

  • 04.02. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.doc Download:

  • 04.03. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019.doc Download:

  • 05. Kopija Prijedlog proračuna za 2019.god s projekcijama za 2020.i 2021.god.xls Download:

  • 06. Prijedlog - Odluka o objavi javnog natječaja za prodaju nekretnina k.č.zgr. 159-2 k.o. Kaštelir 2018.doc Download:

  • 07. Odluka o profilu prometnica u naselju Valentići.docx Download:

 • 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Kaštelir-Labinci 21. stu 2018.Sjednice

  8 Dokumenata

  • 01. Poziv za 14. sjednicu Općinskog vijeća.doc Download:

  • 02 Zapisnik sa 13. sjednice.doc Download:

  • 02 Zapisnik sa 14. sjednice.doc Download:

  • 02. Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za prodaju nekretnina - listopad 2018.docx Download:

  • ScanImage746.pdf Download:

  • Zaključak o odabiru najpovoljnijeg ponudtelja.pdf Download:

  • Zaključak o pijedlogu odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za kupoprodju nekretnina listopad 2018. barede i babići.docx Download:

  • Zapisnik o otvaranju ponuda listopad 2018. Babići, Barede.doc Download: