Filtriranje

Dokumenti Općine Kaštelir-Labinci

Arhiva dokumenata dostupnih javnosti

 • 24. sjednica općinskog vijeća od 17. prosinca 2019. godine 12. pro 2019.Sjednice
  • 00. poziv i materijali za 24. sjednicu OV.pdf Download:

 • 22. sjednica općinskog vijeća 19. rujna 2019. godine 13. ruj 2019.Sjednice
  • Poziv za 22. sjednicu Općinksog vijeća sa dokumentacijom.pdf Download:

 • 21. sjednica općinskog vijeća 28. lipnja 2019. godine 24. lip 2019.Sjednice
  • 00. Poziv i dokumentacija za 21. sjednicu Općinskog vijeća.pdf Download:

 • 20. sjednica općinskog vijeća 29. svibnja 2019. godine 28. svi 2019.Sjednice
  • 00. poziv i materijali za 20. sjednicu Općinkog vijeća za srijedu 29.05.2019._compressed (1).pdf Download:

 • 19. sjednica Općinskog vijeća Općine Kaštelir-Labinci 5. tra 2019.Sjednice
  • Poziv i dokumentacija za 19. sjednicu Općinksog vijeća za 09.04.2019._compressed 2.pdf Download:

 • 18. sjednica Općinskog vijeća Općine Kaštelir-Labinci 31. sij 2019.Sjednice
  • Poziv za 17. sjednicu općinskog vijeća za 06. veljače 2019. compressed.pdf Download:

 • 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Kaštelir-Labinci 11. pro 2018.Sjednice

  11 Dokumenata

  • 01. Poziv za 16. sjednicu Općinskog vijeća.doc Download:

  • 02.1. Prijedlog Programa javnih potreba u 2019.doc Download:

  • 02.2. Prijedlog Programa ODRŽAVANJA komunalne infrastrukture za 2019..doc Download:

  • 02.3. Prijedlog Programa GRADNJE komunalne infrastrukture za 2019.doc Download:

  • 03. Prijedlog Proračuna za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021..xls Download:

  • 04. Odluka o izvršavanju Proracuna za 2019.doc Download:

  • 05. Odluka o visini paušalnog poreza na dohodak za 2019..docx Download:

  • 06. Odluka o privremenoj zabrani o izvođenju radova u 2019. godini.docx Download:

  • 07. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi.docx Download:

  • 08. Odluka o određivanju vrijednosti boda (B) za izračun visine komunalne naknade 2018.doc Download:

  • 09. Prijedlog Aneksa Sporazuma o financiranju predškolskog odgoja u djelu zajedničkih funkcija (DV Radost).docx Download:

 • 15. sijednica Općinskog vijeća Općine Kaštelir-Labinci 21. stu 2018.Sjednice

  9 Dokumenata

  • 01. Poziv za 15. sjednicu Općinskog vijeća.doc Download:

  • 02 Zapisnik sa 14. sjednice.doc Download:

  • 03. II.IZMJENE I DOPUNE-radni dio.xls Download:

  • 04.01. Programi javnih potreba u 2019.doc Download:

  • 04.02. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.doc Download:

  • 04.03. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019.doc Download:

  • 05. Kopija Prijedlog proračuna za 2019.god s projekcijama za 2020.i 2021.god.xls Download:

  • 06. Prijedlog - Odluka o objavi javnog natječaja za prodaju nekretnina k.č.zgr. 159-2 k.o. Kaštelir 2018.doc Download:

  • 07. Odluka o profilu prometnica u naselju Valentići.docx Download:

 • 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Kaštelir-Labinci 21. stu 2018.Sjednice

  8 Dokumenata

  • 01. Poziv za 14. sjednicu Općinskog vijeća.doc Download:

  • 02 Zapisnik sa 13. sjednice.doc Download:

  • 02 Zapisnik sa 14. sjednice.doc Download:

  • 02. Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za prodaju nekretnina - listopad 2018.docx Download:

  • ScanImage746.pdf Download:

  • Zaključak o odabiru najpovoljnijeg ponudtelja.pdf Download:

  • Zaključak o pijedlogu odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za kupoprodju nekretnina listopad 2018. barede i babići.docx Download:

  • Zapisnik o otvaranju ponuda listopad 2018. Babići, Barede.doc Download:

 • 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Kaštelir-Labinci 21. stu 2018.Sjednice

  7 Dokumenata

  • 01. Poziv za 13. sjednicu Općinskog vijeća.doc Download:

  • 02 Zapisnik sa 13. sjednice.doc Download:

  • 03. Odluka o izdavanju suglasnosti za provedbu projekta dječje igralište Rogovići 22.docx Download:

  • 03. Prilog-III.-Opis-projekta 2.docx Download:

  • 05. Izmjene i dopune Odluke o nerazvstanim cestama - rojci rujan 2018.docx Download:

  • 07. Odluka o sufinanciranju gradnje skloništa za životinje.docx Download:

  • 08. Prijedlog - Odluka o objavi javnog natječaja za prodaju nekretnina k.č. 3154 k.o. k.o. Kaštelir 2018.doc Download: