grb
Filtriranje

Dokumenti Općine Kaštelir-Labinci

Arhiva dokumenata dostupnih javnosti

 • Proračun Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica za 2019. godinu sa projekcijama 2. sij 2019.Proračun
  • Proračun Općine Kaštelir-Labinci za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu PDF.pdf Download:

 • 2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI ZA 2018. GODINU 29. stu 2018.Proračun
  • II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica za 2018. godinu.pdf Download:

 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kaštelir-Labinci u 2018. godini 11. lis 2018.Proračun
  • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kaštelir-Labinci u 2018. godini.pdf Download:

 • 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaštelir-Labinci za 2018. godinu 30. tra 2018.Proračun
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Kaštelir-Labinci u 2018. godini 30. tra 2018.Proračun
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proracuna za 2018. godinu.doc Download:

 • Odluka o zaduživanju Proračuna Općine Kaštelir-Labinci za 2018. godinu 30. tra 2018.Proračun
  • Odluka o zaduživanju Proračuna Općine Kaštelir-Labinci za 2018. godinu.doc Download:

 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kaštelir-Labinci za 2017. godinu 27. tra 2018.Proračun
  • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kaštelir-Labinci za 2017. godinu.pdf Download:

 • Proračun Općine Kaštelir-Labinci za 2018. godinu 27. pro 2017.Proračun
  • Proračun Općine Kaštelir-Labinci za 2018. godinu.docx Download:

 • Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kaštelir-Labinci za 2018. godinu 27. pro 2017.Proračun
  • Odluka o izvršavanju Proračuna za 2018..docx Download:

 • Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaštelir-Labinci za 2017. godinu 30. stu 2017.Proračun
  • Izmjene i dopune proračuna Općine Kaštelir-Labinci za 2017..docx Download: