Proizvodnja lavande

Ovu omiljenu na mediteranskom području ukrasnu biljku su nekoliko mještana odlučili iskoristiti u oblicima plantaža zbog ljekovitih svojstva njenog ulja, osim estetskog, kao ukrasnu biljku. Iako biljka skromna po pitanju zahtjeva, uzgoj i održavanje plantaža je uistinu zahtjevan posao ako uzmemo u obzir količine ulja koje se dobivaju iz nekoliko stotina hektara plantaže lavande. Srećom, geološki položaj te morfološka obilježja tla u našoj Općini pogoduju rastu lavande, što omogućava mještanima stvaranje niza ljekovitih i mirišljavih proizvoda. 


OPG Venier Lucia, Kaštelir 65, Kaštelir 
tel.  052 455 198  gsm. 091 566 5816

OPG Soldatić Dario, Rogovići 3, Kaštelir 
gsm 091 514 4725

OPG Dario Paulišić, Labinci 41, Kaštelir
tel: 052 455 041 gsm. 091 445 5041