Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica za 2018. godinu

„Obavještavaju se svi zainteresirani da Općina Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica objavljuje Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica za 2018. godinu. Cjelokupna natječajna dokumentacija može se preuzeti u nastavku ove vijesti.“

 
 
 
 
 

 

 

          
       
         
 


Copyright: Općina Kaštelir Labinci, Izrada: Studio web art