JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica

Temeljem članka 32. Statuta Općine Kaštelir-Labinci (Službene novine Općine Kaštelir-Labinci 02/09 i 02/13) i Odluke Općinskog vijeća Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica o raspisivanju javnog natječaja, Jedinstveni upravni odjel Općine Kaštelir-Labinci  raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu

Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica

 

Na javnom natječaju se izlažu slijedeće nekretnine u vlasništvu Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica:

 

r.b.

k.č.

k.o.

opis

lokacija

Površina

m2

Cijena u Kn

(ukupno)

1.

844/3

Labinci

vrt

Labinci

158

40.830,00

2.

Zgr. 240/1

 

 

½ dijela Zgr. 240/2

Zgr. 247/2

 

Kaštelir

 

 

Kaštelir

Kaštelir

- gospodarska zgrada           i dvorište i ruševna zgrada

- cisterna

- ruševina

Kaštelir

 

 

Kaštelir Kaštelir

56

 

 

18

14

 

 

143.000,00

                             

               Prilikom podnošenja ponude na natječaj za kupnju, uplaćuje se jamčevina u iznosu od 10% od početne cijene za nekretninu za koju se ponuđač natječe na žiro račun  Općine Kaštelir-Labinci Castelliere-S. Domenica  HR04 23800061859700000poziv na broj 68-7757 OIB s naznakom “Jamčevina za natječaj”.         

               Jamčevina se uključuje u ukupnu cijenu nekretnine, a ponuđaču koji nije uspio u natječaju vraća se u roku od osam dana od dana utvrđivanja najpovoljnijeg natjecatelja.

               Natjecatelj koji uspije u nadmetanju dužan je u roku od osam dana od poziva sklopiti ugovor o kupoprodaji. U slučaju odustanka od sklapanja Ugovora gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Nekretnina izložena prodajikupuje se po sistemu viđeno-kupljeno.

Općina Kaštelir-Labinci će uvesti u posjed najpovoljnijeg ponuditelja po zaključenju postupka javnog natječaja. 

U prijavi na natječaj treba navesti:

-      podatke o osobi koja podnosi prijavu (prezime, ime, adresu, OIB)

-        Ponuđena cijena za nekretninu

-        uvjeti plaćanja (plaćanje u cijelosti kod potpisivanja ugovora ili u obrocima i u kojem roku)

Najpovoljnija je ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu i najpovoljnije uvjete plaćanja.

Odluku o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće.

Općinsko vijeće može poništiti ovaj natječaj u cijelosti  bez obveze da podnositelje prijava za natječaj obavještava o razlozima poništavanja natječaja.

Prijave se podnose u vremenu od 14. lipnja 2018. god. do zaključno 21. lipnja 2018. god. do 12.00 sati, neposredno predajom u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kaštelir-Labinci u Kašteliru 113.

Prijave se predaju u zatvorenom omotu s naznakom: PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA PRODAJU  NEKRETNINA OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI   -- NE OTVARAJ  i podacima o podnositelju prijave u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kaštelir-Labinci.

Zakašnjele prijave neće se razmatrati, već će se neotvoreni omoti vratiti podnositelju prijave.

Nepotpune, nejasne i ponude koje sadrže cijenu nižu od početne cijene kao i prijave iz kojih se ne može utvrditi što je ponuđeno neće se razmatrati.

Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kaštelir-Labinci, Kaštelir 113, 52464 Kaštelir, i na telefon: 455-113.

 

U Kašteliru, 14. lipnja  2018. godine

  

OPĆINSKI NAČELNIK

Enio Jugovac

 

 

 
 
 
 
 

 

 

          
       
         
 


Copyright: Općina Kaštelir Labinci, Izrada: Studio web art