Vijeće u srijedu, 6.6.2018

Na temelju članka 18. Poslovnika o radu Općinskog vijeća

 Općine Kaštelir-Labinci sazivam 10. sjednicu

 

OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI-CASTELLIERE-S.DOMENICA

 

za

 

srijedu, 06. lipnja 2018. godine u 20.00sati.

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Kaštelir-Labinci

 

 Prijedlog  d n e v n o g     r e d a:

 

  1. Pitanja vijećnika.
  2. Prijedlog Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništu RH.
  3. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kaštelir-Labinci.
  4. Prijedlog Odluke o objavi javnog natječaja za prodaju općinskih nekretnina.

 

 

 

Napomena:

 

Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javiti na tel. 455-113.

 

KLASA:      011-01/18-01/10

URBROJ:    2167/06-01-18-01        

Kaštelir - Castelliere,  01. lipnja 2018. godine.

 

 

 

 

 

 

PREDSJEDNICA

OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI

CASTELLIERE-S.DOMENICA

Rozana Petrović v.r.

 
 
 
 
 

 

 

          
       
         
 


Copyright: Općina Kaštelir Labinci, Izrada: Studio web art