Vijeće u četvrtak, 26.4.2018

Na temelju članka 18. Poslovnika o radu Općinskog vijeća

 Općine Kaštelir-Labinci sazivam 9. sjednicu

 

OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI-CASTELLIERE-S.DOMENICA

 

za

 

četvrtak, 26. travnja 2018. godine u 19.00sati.

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Kaštelir-Labinci

 

 Prijedlog  d n e v n o g     r e d a:

 

  1. Verifikacija zapisnika.
  2. Pitanja vijećnika.
  3. Prijedlog Odluke o ostvarenju Proračuna za 2017. godinu  s Izvješćima realizacije Programa javnih potreba.
  4. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Proračuna.
  5. Prijedlog Odluke o zaduživanju.
  6. Prijedlog Odluke o visini naknade za novorođenu djecu.
  7. Informacija o stanju sigurnosti za 2017. godinu.
  8. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u JUO.

 

 

 

Napomena:

 

Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javiti na tel. 455-113.

 

KLASA:      011-01/18-01/09

URBROJ:    2167/06-01-18-01        

Kaštelir - Castelliere,  19. travnja 2018. godine.

 

 

 

 

 

 

PREDSJEDNICA

OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI

CASTELLIERE-S.DOMENICA

Rozana Petrović v.r.

 
 
 
 
 

 

 

          
       
         
 


Copyright: Općina Kaštelir Labinci, Izrada: Studio web art