Vijeće u četvrtak, 15.3.2018

Na temelju članka 18. Poslovnika o radu Općinskog vijeća

 Općine Kaštelir-Labinci sazivam 8. sjednicu

 

OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI-CASTELLIERE-S.DOMENICA

 

za

 

četvrtak, 15. ožujak 2018. godine u 18.00sati.

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Kaštelir-Labinci

 

 Prijedlog  d n e v n o g     r e d a:

 

 1. Verifikacija zapisnika.
 2. Pitanja vijećnika.
 3. Prijedlog Zaključka o postavljanju bankomata.
 4. Prijedlog Zaključka o cedru ispred crkve Labinci.
 5. Prijedlog Zaključka o nadstrešnici na rukometnom igralištu Labinci.
 6. Razmatranje prijedloga rješenja trga Labinci.
 7. Razmatranje prijedloga prometnog rješenja raskršća u Labinci.
 8. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka i Nezavisne liste.
 9. Prijedlog Odluke o ukidanju javnog dobra u općoj uporabi (k.č. 3204/4 k.o. Labinci).
 10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za formiranje okućnice za k.č.zgr. 165 k.o. Labinci.
 11. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za formiranje okućnice za k.č. 2220 k.o. Kaštelir.
 12. Razmatranje Izvješća o stanju sustava civilne zaštite u 2017. godini i godišnjeg Plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine za 2018. godinu.
 13. Prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu.

 

 

 

Napomena:

 

Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javiti na tel. 455-113.

 

KLASA:      011-01/18-01/08

URBROJ:    2167/06-01-17-01        

Kaštelir - Castelliere,  06. ožujak 2018. godine.

 

 

 

 

 

 

PREDSJEDNICA

OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI

CASTELLIERE-S.DOMENICA

Rozana Petrović v.r.

 
 
 
 
 

 

 

          
       
         
 


Copyright: Općina Kaštelir Labinci, Izrada: Studio web art