Vijeće u srijedu, 29.11.2017.

Na temelju članka 18. Poslovnika o radu Općinskog vijeća

 Općine Kaštelir-Labinci sazivam 5. sjednicu

 

OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI-CASTELLIERE-S.DOMENICA

 

za

 

srijedu, 29. studenog 2017. godine u 18.00sati.

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Kaštelir-Labinci

 

 Prijedlog  d n e v n o g     r e d a:

 

  1. Verifikacija zapisnika.
  2. Pitanja vijećnika.
  3. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna za 2017. godinu.
  4. Prijedlozi Programa javnih potreba za 2018. godinu (1. čitanje).
  5. Prijedlog Proračuna za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu (1. čitanje).
  6. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina po objavljenom javnom natječaju.
  7. Prijedlog Odluke o prijenosu poslovnih udjela u Istarskom vodovodu d.o.o.
  8. Prijedlog Odluke o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu VSI-Vodovod Butoniga d.o.o. u Istarski vodovod d.o.o. Buzet.
  9. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Programa ukupnog razvoja.

 

 

Napomena:

 

Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javiti na tel. 455-113.

 

KLASA:      011-01/17-01/05

URBROJ:    2167/06-01-17-01        

Kaštelir - Castelliere,  23. studenog 2017. godine.

 

 

 

 

 

 

PREDSJEDNICA

OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI

CASTELLIERE-S.DOMENICA

Rozana Petrović v.r.

 
 
 
 
 

 

 

          
       
         
 


Copyright: Općina Kaštelir Labinci, Izrada: Studio web art