OBAVIJEST O PRAŽNJENJU SEPTIČKIH JAMA

Obavještavamo sve mještane Općine Kaštelir-Labinci da vršenje usluge pražnjenja  septičkih jama od ilegalnih vršitelja ili vlasnika cisterna za pražnjenje septičkih jama   je kažnjivo za vršitelje  i za naručioce usluge pražnjenja septičkih jama.

Zakonom o sanitarnoj inspekciji (NN113/08 i 88/10) određeno je da će sanitarni inspektor na mjestu izvršenja prekršaja kaznom od 1.000 kuna kazniti odgovornu osobu, odnosno korisnika objekta iz kojeg se otpadne vode odvode u septičku ili sabirnu jamu, ako sabirnu jamu ili nefermentirani sadržaj septičke jame prazni na svom zemljištu, zemljištu drugog korisnika ili pak na javnu, prometnu ili zelenu površinu.

 

            Pravo za obavljanje usluge pražnjenja septičke jame za područje općine Kaštelir-Labinci ima Odvodnja d.o.o. Poreč.

 

Cijena vršenja usluge pražnjenja septičkih jama je 35,40 kn/m3 (uračunat PDV)

 

Za naručiti vršenje usluge pražnjenja septičkih jama, molimo Vas da nazovete  kontakt telefon Odvodnja d.o.o. Poreč broj: 431 003 ili 429 220.

 

U slučaju HITNE INTERVECIJE tj. pražnjenja septičkih jama, van radnog vremena nazvati na broj: 099 534 0372.

 

 

 

Jedinstveni upravni odjel

 
 
 
 
 

 

 

          
       
         
 


Copyright: Općina Kaštelir Labinci, Izrada: Studio web art