Poziv na pisano testiranje - suradnik za proračun

Na temelju članaka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. Nov. br. 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica  na radno mjesto stručnog suradnika za proračun i financije, dana 18. kolovoza 2017. godine objavljuje

 

 

P O Z I V

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I

SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

 

  1. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti sljedeća kandidatkinja:                                                                                                            - Vanesa Simonetti

 

  1. Kandidatkinja pozvana na pisano testiranje (navedena pod točkom I.) treba se javiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica  na adresi Kaštelir 113, Kaštelir dana 23. kolovoza 2017.godine u 8.00 sati. Testiranje će, nakon provjere identiteta kandidata i uvodnih napomena, započeti u 8.15 sati i trajati će 45 minuta

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu. Ne postoji mogućnosti naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove do 8.45 sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu za natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiraju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu. Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web stranici Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica .

  1. Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni na oglasnoj ploči Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica  dana 24. kolovoza 2017. godine.

Ako kandidat ostvari najmanje 50% bodova na pisanom testiranju usmeno će biti obaviješten o terminu intervjua. Povjerenstvo planira provesti intervju istoga dana nakon provedbe pisanog testiranja a najkasnije u roku od dva dana od dana pisanog testiranja.

  1. Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica.

 

 

 

Klasa: 112-01/17-01/03

Ur.broj:2167/06-03-17-05

Kaštelir-CAstelliere, 18. kolovoz 2017. godine

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

                Igor Antolović

 
 
 
 
 

 

 

          
       
         
 


Copyright: Općina Kaštelir Labinci, Izrada: Studio web art