POREZ NA NEKRETNINE - OBAVIJEST I POZIV ZA DOSTAVU PODATAKA

Obavještavamo mještane i pravne osobe - sve vlasnike nekretnina na području Općine Kaštelir-Labinci  da od 01.01.2018. godine obveze plaćanja komunalne naknade, spomeničke rente i poreza na kuće za odmor  zamjenjuje POREZ NA NEKRETNINE.

 

PREDMET OPOREZIVANJA SU  NEKRETNINE  (stambeni; poslovni; garažni; drugi pomoćni prostor (podrumi, tavani, ljetne kuhinje, skladišta  odnosno svi  prateći objekti koji su povezani sa stambenim  ili poslovnim prostorom); ostali prostori bez namjene; građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja).

BEZ OBZIRA DA LI JE LEGALIZIRANA I BEZ OBZIRA DA LI JE U GRAĐEVINSKOJ ZONI ILI IZVAN).

 

   Temeljem Zakona o lokalnim porezima ("Narodne novine", broj 115/16) POREZNI OBVEZNIK  JE  VLASNIK-SUVLASNIK nekretnine kao samostalni posjednik.

 

Samo u iznimnim situacijama porezni obveznik može biti  nesamostalni posjednik, odnosno  korisnik nekretnine.  Ako je  vlasnik  poreznu obvezu pravnim poslom - ugovorom prenio na nesamostalnog posjednika - korisnika nekretnine  primjenom članka 51. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima  vlasnik solidarno jamči za naplatu poreza.  Navedeno znači da će vlasnik, ako korisnik nekretnine ne plati porez morati platiti dug korisnika. 

 

Općina Kaštelir-Labinci će  vlasnicima nekretnina koje se nalaze na području općine putem pošte poslati i putem web stranica Pozive za dostavu podataka i obrasce koje pravne i fizičke osobe trebaju popuniti i vratiti u jedinstveni upravni odjel općine ili popunjene obrasce dostaviti putem e-maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 

Rok za dostavu podataka je do  31.08.2017. god.

 

Građani i pravne osobe ne moraju čekati pisani poziv, već  mogu obrasce objavljene na ovoj stranici  popuniti, potpisati s obje strane  i dostaviti u Općinu Kaštelir-Labinci. 

 

Ako je vlasnik nekretnine pravna osoba popunjene obrasce s obje strane potpisuje  odgovorna osoba pravne osobe, a podaci trebaju biti  ovjereni  žigom pravne osobe.

 

Molimo građane i pravne osobe da zbog velikog broja obveznika i količine podataka s popunjavanjem i dostavom obrasca/obrazaca  ne čekaju krajnji rok   dostave podataka.

 

Građani ili pravne osobe koje imaju više nekretnina u vlasništvu koje se nalaze na različitim lokacijama na području općine za svaku nekretninu trebaju popuniti zaseban obrazac.

 

Člankom 59. Zakona o lokalnim porezima propisano je da će jedinice  lokalne samouprave (gradovi i općine) poreznim obveznicima (građanima i  pravnim osobama) koji ne dostave podatke o nekretnini ili ako se oni bitno razlikuju od podataka kojima raspolaže općina dobivenim od Državne geodetske uprave, Ministarstva financija - Porezne uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, utvrditi poreznu obvezu na osnovi podataka kojima grad ili općina raspolažeali s najvišim koeficijentima za stanje i dob koje propisuje navedeni Zakon.

 

Popunjene obrasce građani i pravne osobe  mogu osobno predati u Općini Kaštelir-Labinci, Kaštelir 113, 52464 Kaštelir,  poslati putem pošte na navedenu adresu  ili dostaviti skenirane e-mailom  (radi potpisa vlasnika)  na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 

Ako je  vlasnik nekretnine poreznu obvezu (plaćanje poreza na nekretnine) prenio na korisnika,  potrebno je uz popunjen/e i potpisan/e obrazac/obrasce dostaviti i Ugovor iz kojeg je vidljivo da je plaćanje porezne obveze  za nekretninu prenijeto na korisnika nekretnine.  

 

Za sve dodatne informacije

možete se obratiti u Jedinstveni upravni odjel ili na telefon 052/455-113.

 

 

 

Općina Kaštelir-Labinci

Castelliere-S.Domenica

Jedinstveni upravni odjel

 

 Potrebna dokumentacija nalazi se u priloženim pdf obrascima

 
 
 
 
 

 

 

          
       
         
 


Copyright: Općina Kaštelir Labinci, Izrada: Studio web art