Javni uvid o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Kaštelir-Labinci Castelliere-S. Domenica za razdoblje 2017. – 2022. godine

Javni uvid o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Kaštelir-Labinci Castelliere-S. Domenica  za razdoblje 2017. – 2022. godine održati će se u razdoblju od 12. lipnja 2017. do 12. srpnja 2017. godine organiziranjem javnog uvida. Javni uvid u nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Kaštelir-Labinci Castelliere-S. Domenica za razdoblje 2017. – 2022. godine biti će svakog radnog dana u vremenu od 12:00 - 14:00 sati u prostorijama Općinske vijećnice Općine Kaštelir-Labinci Castelliere-S. Domenica, Kaštelir 113, 52464 Kaštelir, a isti će biti objavljen na službenim web stranicama općine (www.kastelir-labinci.hr) i oglasnoj ploči općine.

Mještani  i udruge mogu svoja očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge upisati u Knjigu primjedbi uz izloženi nacrt Plana, tijekom cijelog razdoblja javnog uvida. Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrt Plana koja moraju biti čitko napisana, uz ime i prezime, te adresu podnositelja, građani i udruge mogu dostaviti Općinskom načelniku najkasnije do 12. srpnja 2017. godine.

Ako u navedenom roku građani i udruge ne dostave svoja očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe smatrat će se da su isti suglasni s izloženim nacrtom Plana.

 

 

Pročelnik

Giuliano Vojnović

 

Plan se nalazi u prilogu u pdf formatu

 
 
 
 
 

 

 

          
       
         
 


Copyright: Općina Kaštelir Labinci, Izrada: Studio web art