Obavijest Općinskog suda

             

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD U PULI-POLA

Stalna služba u Poreču-Parenzo

Turistička 2, 52440 Poreč

 

Broj: 49 Su-339/17

Poreč-Parenzo, 19. travnja 2017. godine

 

O B A V I J E S T

 

Potvrde suda odnosno Uvjerenja iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa u svrhu kandidiranja na lokanim izborima 21. svibnja 2017. godine izdavati će se:

 

  1. u zgradi Općinskog suda u Puli-Pola, Stalne službe u Poreču-Parenzo, u sobi broj 9

-        20. travnja 2017. godine od 08,00 do 16,00 sati,

-        21. travnja 2017. godine od 08,00 do 16,00 sati,

-        24. travnja 2017. godine od 08,00 do 16,00 sati,

-        25. travnja 2017. godine od 08,00 do 16,00 sati,

-        26. travnja 2017. godine od 08,00 do 16,00 sati,

-        27. travnja 2017. godine od 08,00 do 16,00 sati,

-        28. travnja 2017. godine od 08,00 do 16,00 sati,

-        02. svibnja 2017. godine od 08,00 do 16,00 sati,

-        03. svibnja 2017. godine od 08,00 do 16,00 sati i

-        04. svibnja 2017. godine od 08,00 do 16,00 sati.

 

  1.  u zgradi sjedišta Općinskog suda u Puli-Pola:

 

-        22. travnja 2017. godine od 09,00 do 13,00 sati,

-        23. travnja 2017. godine od 09,00 do 13,00 sati,

-        29. travnja 2017. godine od 09,00 do 13,00 sati,

-        30. travnja 2017. godine od 09,00 do 13,00 sati,

-        01. svibnja 2017. godine od 09,00 do 13,00 sati,

-        03. svibnja 2017. godine od 08,00 do 20,00 sati i

-        04. svibnja 2017. godine od 08,00 do 24,00 sati.

 

                                             Voditeljica Stalne službe u Poreču-Parenzo

                                          mr. sc. Marčela Štefanuti

 
 
 
 
 

 

 

          
       
         
 


Copyright: Općina Kaštelir Labinci, Izrada: Studio web art