OBAVIJEST o prijavi za dolazak dimnjačara

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KAŠTELIR - LABINCI

CASTELLIERE-S.DOMENICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

 

O B A V I J E S T

 

prijave za dolazak dimnjačara

 se vrše u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica u Kašteliru,

radnim danom od 0700 – 1500 sati

na broj telefona 455-113

 

Zbog jednostrano raskinutog ugovora o koncesiji sa poduzećem DIMŠO d.o.o., Općina Kaštelir- Labinci u svojstvu Davatelja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti-dimnjačarskih poslova, u tijeku je sa pripremnim radnjama za pokretanje postupka davanja koncesije sukladno Zakonu o koncesijama. No, s obzirom da predmetna zakonska procedura, podrazumijeva primjenu rokova definiranih Zakonom o koncesijama, a imajući u vidu činjenicu potrebe obavljanja komunalne djelatnosti-dimnjačarskih poslova na području Općine Općine Kaštelir- Labinci, kao i početak sezone grijanja, do odabira novog koncesionara sukladno Zakonu o koncesijama, poslove komunalne djelatnosti-dimnjačarskih poslova privremeno će na području Općine Kaštelir- Labinci obavljati:

  poduzeće D.M.M. – tim d.o.o. Karigador 154, Brtonigla, OIB:93819657319,

 

 

 

 

OPĆINA KAŠTELIR - LABINCI

 

CASTELLIERE-S.DOMENICA

 

 
 
 
 
 

 

 

          
       
         
 


Copyright: Općina Kaštelir Labinci, Izrada: Studio web art