Obavijest o evidentiranju nerazvrstanih cesta

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KAŠTELIR-LABINCI

CASTELLIERE-S.DOMENICA

Jedinstveni upravni odjel

 

 

KLASA: 340-01/15-01/05

URBROJ: 2167/06-02-15-01

Kaštelir-Castelliere, 02. lipanj 2015.

 

O B A V I J E S T

 

            Temeljem Zakona o cestama (,,Narodne novine“, broj: 84/11.) obavještavaju se sve zainteresirane strane odnosno nositelji prava na predmetnim i nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste, o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta.

 

            Na terenu će se vršiti utvrđivanje međa odnosno obilježit će se granice zemljišta na kojem su izgrađene nerazvrstane ceste, i to za:

 

1.   NC-D-30 (Labinci - Muntikal)

      - k.č. 3203/4, 817, 818, 819 sve k.o. Labinci, dana 15.06.2015. godine u 09,00 sati,

 

2.   NC-D-50 (Dvori (Lokva))

      - k.č. 3206/7 k.o. Labinci, dana 15.06.2015. godine u 10,00 sati,

 

3.   NC-D-27 (Kaštelir)

      - k.č.zgr. 200, zgr.201/1, zgr. 199, zgr. 196/1 sve k.o. Kaštelir, dana 15.06.2015. godine u 11,00 sati,

 

            Dana 09. 07. 2015. godine u vremenu od 09,00 do 11,00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica , Kaštelir 113, Kaštelir, biti će moguće izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta u svrhu formiranja parcele nerazvrstane ceste.

 

            Stabilizaciju i označavanje lomnih točaka granica predmetnih čestica, te izlaganje elaborata na javni uvid obavit će ovlašteni inženjer geodezije iz t.d. G.E.O.T.I.M. d.o.o. iz Poreča, Alekse Šantića 30.

 

 

 

Pročelnik

Giuliano Vojnović

 
 
 
 
 

 

 

          
       
         
 


Copyright: Općina Kaštelir Labinci, Izrada: Studio web art