Objava odluka općine Kaštelir-Labinci

U nastavnku objavljujemo ODLUKU o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kaštelir - Labinci i ODLUKU o izradi Urbanističkog plana uređenja turističke lokacije Montecal

 

 
 
 
 
 

 

 

          
       
         
 


Copyright: Općina Kaštelir Labinci, Izrada: Studio web art