Obavijest Hrvatskih šuma za šumoposjednike

Hrvatske šume d.o.o. obavještavaju šumoposjednike i ostale zainteresirane da je u toku izrada PROGRAMA ZA GOSPODARENJE ŠUMAMA ŠUMOPOSJEDNIKA, i to za privatne šume na području Općina Tar-Vabriga, Kaštelir-Labinci i Grada Poreča. Šumoposjednici imaju pravo izjasniti se da li žele da njihove čestice koje nisu šuma u katastru uđu u Program gospodarenja. Dok se ne izradi Program, zapuštene poljoprivredne čestice mogu se vratiti u prvobitnu kulturu, a kad Ministarstvo odobri Program te čestice će se smatrati šumom i neće ih se smjeti posjeći čistom sječom (tj. na golo).

U prilogu je dodatna dokumentacija.

 
 
 
 
 

 

 

          
       
         
 


Copyright: Općina Kaštelir Labinci, Izrada: Studio web art