Izvršena restauracija kućišta povijesnih orgulja u crkvi Svetog Ivana Krstitelja u Labincima

Danas, 5.9.2014.g, je u crkvu Svetog Ivana Krstitelja u Labincima, na drveno pjevalište nad glavnim ulazom, vraćeno restaurirano kućište povijesnih orgulja ove crkve.

Ove su orgulje, kao šeststopne, građene u 16. stoljeću. Proučavanje sačuvanog svirnog prijenosa iz 16.stoljeća i zračnice, rezultiralo je zaključkom da je tada rađeno i danas postojeće kućište. Pouzdano se zna da je orgulje pregradio, od 6-stopnih su postale 8-stopne, krajem 17.stoljeća Carlo De Beni. Početkom 18.stoljeća orgulje su povećane za jedan registar, a posao se pripisuje veroneškom orguljaru Gaetanu Amigazziju starijem. Orgulje su 1838.godine iz crkve Sv.Marije od Polja prenesene na pjevalište crkve Sv.Ivana Krstitelja. Godine 1901. orgulje je popravio i ugodio Giacomo de Corte, za sada nepoznati orguljar.

Po elaboratu kojeg je, na osnovu naruđbe Župe Sv.Ivana Krstitelja u Labincima, izradio Božidar Grga, orgulje bi trebalo kategorizirati kao pokretno kulturno dobro A kategorije uz obrazloženje :

  1. Od ukupno 10 postojećih orgulja u Hrvatskoj, građenih u razdoblju 16. I 17. stoljeća, ove u Labincima su najstarije.
  2. Iznimno su vrijedne za Hrvatsku ali i interesantne za Europu. Mogućnost njihove restauracije i revitalizacije je realna. Uistinu su dragulj naše kulturne baštine.
  3. Koliko je poznato, ove su orgulje jedine s unutarnjim metalnim sviralama koje su rađene od olovnih ploča obrađenih na određenu debljinu hladnim kovanjem.

Na osnovu ovog elaborata krenulo se u kontinuirano traženje sredstava za obnovu ove vrijedne baštine. Za tako malo mjesto i  Župu ovo je prevelika investicija. Potrebnu dokumentaciju za kompletnu restauraciju financirala je župa, a u ovoj prvoj fazi riješeno je kućište i slikarski radovi. Zajednica Talijana Labinci je preko doprinosa Venecijanske regije ( Contributo Regionale Regione Veneta ) pribavila iznos od 10.000,00 Eu , a ostatak do utošenih 90.000,00kn osigurala je Župa.

Radove je izveo ''STUDIO RESTAURA'' iz Pule, a trajali su cca. 8 mjeseci.

Slijedi još teži dio, pronalazak sredstava za drugu fazu, a to je restauracija instrumentarija koji će stajaci cca 350.000,00 kn. Mjerodavni iz Župe, Općine Kaštelir-Labinci i Zajednice Talijana nadaju se da će nadležne institucije ovaj puta imati sluha za ovo jedinstveno kulturno dobro te pomoći u financiranju nastavka radova.

U galeriji je nekoliko fotografija upravo restauriranog kućišta orgulja iz crkve Sv.Ivana Krstitelja u Labincima.

E.D.

 
 
 
 
 

 

 

          
       
         
 


Copyright: Općina Kaštelir Labinci, Izrada: Studio web art