OBAVIJEST

Na temelju Odluke Nadzornog odbora MAVRIŠ-a d.o.o. od 01.08.2014. godine PONIŠTAVA SE javni Natječaj-licitacija za zakup poslovnog prostora u sklopu Sportske dvorane Kaštelir, na k.č. 3262/1 k.o. Kaštelir, u površini od 102,10 m2, sa pripadajućom terasom u površini od 40 m², namijenjen za ugostiteljsku djelatnost objavljen 21. 07. 2014. godine.

 

 
 
 
 
 

 

 

          
       
         
 


Copyright: Općina Kaštelir Labinci, Izrada: Studio web art