Korisne informacije

AMBULANTA KAŠTELIR
Dr.Med. Radmila Korlević ,
telefon  455 542

Radni dani :
UTORAK     od 08,00 do 13,00 h
SRIJEDA     od 14,00 do 19,00 h
PETAK        od 11,00 do 13,00 h

U slučaju potrebe liječnik je dežuran u ambulanti Vižinada
tel. 446 426 u terminima:
Ponedjeljak od 14,00 do 19,00 h
Četvrtak     od 08,00 do 13,00 h
Petak         od 08,00 do 10,00 h

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA KAŠTELIR
Dr. Ladislav Rickijević  telefon  455 210

Radni dani :
PONEDJELJAK i SRIJEDA  
od 13,00 h do 20,30 h
UTORAK,ČETVRTAK i PETAK
od 07,00 do 14,30 h
               
POŠTANSKI URED KAŠTELIR- HRVATSKE POŠTE
Kaštelir 113 , telefon 455 112
Radno vrijeme:
PONEDJELJAK – PETAK od 08,00 do 15,00 h
dnevna stanka 10,00-10,30 h

BANKA KAŠTELIR- PRIVREDNA BANKA ZAGREB
telefon 652 064
Radno vrijeme:
PONEDJELJAK – PETAK  od 07,30 do 14,00 h

TURISTIČKA ZAJEDNICA KAŠTELIR-LABINCI
Kaštelir bb , telefon/ fax  463 140,  www.tz-kastelirlabinci.hr
Zimsko radno vrijeme:
PONEDJELJAK – PETAK od 08,00 do 15,00 h

Ljetno radno vrijeme:
PONEDJELJAK – PETAK od 08,00 do 15,00 h
                                 od 17,00 do 21,00 h
SUBOTA,NEDJELJA      od 10,00 do 14,00 h
     
 
ISTARSKI VODOVOD- PJ KAŠTELIR
Kaštelir BB , telefon 455 255

ŽUPNI URED Kaštelir, vlč.m. Kancijanić Marijan
Kaštelir 67 , telefon 455 084

KOMUNALNO PODUZEĆE “MARTINELA doo”
Kaštelir 113, telefon 455 113

Komunalno poduzeće osnovano je 16.01.2007 a predmet poslovanja MARTINELE d.o.o. za upravljanje, održavanje i izgradnju  sastoji se u obavljanju komunalnih djelatnosti prema propisima o komunalnom gospodarstvu, te druge djelatnosti kao što je upravljanje sportskom dvoranom i sl.Direktor društva je Đulijano Petrović , a članovi nadzornog odbora Enio Jugovac,  Rozana Petrović i Valdi Kocijančić.
   

 
 
 
 
 

 

 

          
       
         
 


Copyright: Općina Kaštelir Labinci, Izrada: Studio web art